Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 06/05/2019, 10:00
Tăng cường quản lý, kiểm tra tình hình trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/05/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý, kiểm tra tình hình trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.​

Theo đó, để chấn chỉnh, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh nhằm tạo chuyển biến rõ nét, ý thức trách nhiệm của tổ chức và người dân về trật tự đô thị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng về trật tự đô thị; chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị, UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan lập kế hoạch thường xuyên quản lý, kim tra, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phm trật tự đô thị; phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị; tổ chức kiểm tra trách nhiệm quản lý tình hình trật tự đô thị được giao đối với UBND xã, phường, thị trấn, Đội quản lý trật tự đô thị và các đơn vị liên quan; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình quản lý, kiểm tra trật tự đô thị trên địa bàn. UBND các xã, phường, thị trn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng về pháp luật trật tự đô thị; đồng thời chịu trách nhiệm về tình hình trật tự đô thị địa bàn quản lý, kịp thời đề xuất UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị và các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn; tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, năm v UBND các huyện, thị xã, thành ph theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự công cộng theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền về pháp luật và các quy định về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh với nội dung phong phú, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Văn bản ​​

Lượt người xem:  Views:   1061
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành