Văn bản Chỉ đạo điều hành
1934/UBND-KTN 
Số Ký hiệu:
1934/UBND-KTN 
Ban hành:
03/05/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
03/05/2019 
Trích yếu:

​Tăng cường quản lý, kiểm tra tình hình trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: