Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 11/03/2016, 17:00
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/03/2016 | Phương Chi

TTĐT - Ngày 10/3/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc “Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, gắn với tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Ra sức thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng hợp lý và bền vững với mức tăng trưởng GRDP năm 2016 là 8,2%.

Phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế với nội dung thiết thực. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, quan tâm đến các tập thể nhỏ, cá nhân người lao động trực tiếp; phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có hình thức khen thưởng đột xuất, kịp thời, phù hợp.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thành công. Phát động phong trào thi đua ngắn hạn tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
​​
Lượt người xem:  Views:   3360
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành