Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 15/05/2015, 05:13
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/05/2015
 
TTĐT - Ngày 14-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1475/KH-UBND  Thực hiện công tác dân vận của chính quyền và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Theo đó, triển khai thực hiện nội dung: công tác tuyên truyền, giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, văn hóa công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị, CBCCVC phục vụ tốt nhân dân; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của các ngành chức năng cấp tỉnh về thực hiện dân chủ; tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; tổ chức Hội nghị CBCCVC hàng năm.
 
Giao Sở Nội vụ Chủ động phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo và kế hoạch của UBND tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tập huấn các nội dung theo chỉ đạo và kế hoạch của UBND tỉnh; tham mưu và trình UBND tỉnh các báo cáo gửi Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định và yêu cầu của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
   
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 
1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện công tác vận động quần chúng, nhân dân, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, của cán bộ công chức, viên chức Nhà nước;
 
2. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền trong các cơ quan Nhà nước, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, văn hóa công sở; thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tinh thần“Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”;
 
3. Từng bước đưa việc thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập đúng luật pháp, đạt hiệu quả và chất lượng; góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân ngày càng vững mạnh, trong sạch và để thực hiện tốt việc học tập và làm theo Tư tưởng, Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
4. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân và có trách nhiệm với dân.
 
 
Hoài Hương
Lượt người xem:  Views:   495
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành