Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 01/07/2014, 08:52
Chiến lược đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/07/2014
   
TTĐT - Nhằm tăng cường thực hiện một số giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, ngày 20/6/2014, UBND tỉnh đã phê duyệt Chiến lược đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
   
Theo đó, mục tiêu của Chiến lược hướng tới cụ thể hoá đường lối lãnh đạo của Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông một các bền vững, tiến tới xây dựng một xã hội có giao thông văn minh, hiện đại và an toàn; nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và những kiến thức về an toàn giao thông của mọi người dân; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải và đảm bảo an toàn giao thông; phát triển bền vững các giải pháp và chính sách an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai.
 
Mục tiêu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh, hằng năm, giảm 5-10% số người chết do tai nạn giao thông; xây dựng ý thức tự giác chấp hành luật của người tham gia giao thông, trước hết là của người điều khiển phương tiện giao thông; nâng cấp, cải tạo và tăng cường điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông cho các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ; phát triển hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi và trẻ em...
   
 
Từ nay đến năm 2020, mục tiêu của Chương trình sẽ có 85% người tham gia giao thông được phổ biến kiến thức, pháp luật về trật tự an toàn giao thông
    
Tầm nhìn đến năm 2030, hằng năm, giảm khoảng 5% số người chết do tai nạn giao thông; tiếp tục xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, trước hết là của người điều khiển phương tiện giao thông. Tiếp tục xoá bỏ các điểm đen tai nạn giao thông, điểm có nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông, nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt tiêu chuẩn của các nước phát triển...
 
Nội dung của Chiến lược tập trung vào việc giáo dục, tuyên truyền pháp luật giao thông; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông; người điều khiển phương tiện giao thông; tổ chức, quản lý giao thông và vận tải; cưỡng chế thi hành luật; giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông; đẩy mạnh quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.
    
 
Hoàng Phạm
Lượt người xem:  Views:   375
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành