Văn bản Chỉ đạo điều hành
472/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
472/UBND-NC 
Ban hành:
29/01/2024 
Người ký:
Nguyễn Văn Dành 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
29/01/2024 
Trích yếu:

​Phối hợp tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 19/01/2024 của Văn phòng Chính phủ

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: