Văn bản Chỉ đạo điều hành
4339/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4339/UBND-VX 
Ban hành:
31/08/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
31/08/2021 
Trích yếu:

​Thực hiện Công văn số 7229/BYT-VPB1 ngày 31/8/2021 của Bộ Y tế

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: