Văn bản Chỉ đạo điều hành
5094/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
5094/KH-UBND 
Ban hành:
04/10/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
04/10/2023 
Trích yếu:

​Hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa và thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: