Văn bản Chỉ đạo điều hành
2219/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
2219/UBND-KT 
Ban hành:
08/05/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
08/05/2024 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: