Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 29/12/2021, 19:00
Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/12/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Cụ thể, chỉ tiêu tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, đô thị năm 2022; Kế hoạch thu chi ngân sách, sản xuất công nghiệp – thương mại – xuất khẩu, nhập khẩu, ngành Nông nghiệp, sự nghiệp y tế và chỉ tiêu giường bệnh, lao động, giảm nghèo, phát triển giáo dục, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, giao thông - vận tải, ngành Xây dựng, ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch, ngành Thông tin và Truyền thông, phát triển doanh nghiệp nhà nước, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư, phát triển chỉ tiêu bảo hiểm, ngành An ninh, phát triển kinh tế tập thể, dân số, sự nghiệp Phát thanh – Truyền hình năm 2022.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 được giao tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022.

Quyết định

Lượt người xem:  Views:   532
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành