Văn bản Chỉ đạo điều hành
2903/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2903/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/12/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/12/2021 
Trích yếu:

​Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: