Thông tin tuyên truyền
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2024 (gọi tắt là Kế hoạch).

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND về việc kéo dài thời gian thực hiện "Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương".

 
 

TTĐT - ​Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại cuộc họp giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 và Thành phố thông minh tỉnh, diễn ra vào sáng 19-02 tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết (NQ) số 02/2024/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. NQ có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2024 và thay thế NQ số 15/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, TTHC được sửa đổi thuộc lĩnh vực Du lịch, lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị khác.

 
 

TTĐT - Chiều 06-02, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, Đề án Thành phố thông minh và Đề án camera giám sát an ninh, an toàn giao thông và xử lý vi phạm hành chính năm 2023. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, TTHC được sửa đổi lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết (NQ) số 01/2024/NQ-HĐND quy định về phí, lệ phí đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. NQ có hiệu lực từ ngày 31/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.