Thông tin tuyên truyền
 
TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 
 
TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND, ngày 22/12/2010, Quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015. Theo quy định, đối với khu vực nông thôn, những hộ có mức thu nhập bình quân từ 800.000 đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo. Đối với khu vực thành thị, những hộ có mức thu nhập bình quân từ 1.000.0000 đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo.
 
 

TTĐT-Sáng 11-2, tại 36 Trịnh Hoài Đức, Thủ Dầu Một, Ông Nguyễn Quang Tuyến, giám đốc sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì tập huấn Luật cán cộ, công chức và các Nghị định liên quan cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. 

 
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các tháng mùa khô từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 hàng năm.
 
 
TTĐT - Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 47/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010, quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
 
 
TTĐT - Đó là một trong những quy định tại Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 22 tháng 12 năm 2010 về quy định số lượng Phó trưởng Công an xã và Công an viên; chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 
 
TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ Chỉ huy phó quân sự cấp xã và phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khu, ấp đội trưởng trên địa bàn tỉnh.
 
 
TTĐT - Chủ tịch UBND vừa ký Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 15/01/2011 ban hành Quy chế phối hợp về tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2011.
 
 
TTĐT - Đó là một trong những nội dung mới được quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành ngày 10/1/2011 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong cơ sở lao động.
 
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Người cao tuổi.