Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 09/07/2024, 20:00
Lấy ý kiến quy định các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/07/2024 | Thảo Lam

TTĐT - ​UBND tỉnh lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là cơ quan có chức năng quản lý đất đai và công chức làm công tác địa chính ở cấp xã; cơ quan thuế và các cơ quan khác có liên quan; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định; tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 thì được cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất gồm: Giấy tờ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân; giấy tờ về việc chứng nhận đất, nhà của UBND cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho cho hộ gia đình, cá nhân; đơn xin cấp GCN quyền sử dụng đất và Biên bản đo đạc thực tế được UBND cấp xã xác nhận; GCN quyền sử dụng đất (màu trắng) do UBND cấp huyện cấp cho hộ gia đình, cá nhân; sơ đồ địa chính, bản đồ địa chính có tên người sử dụng đất và danh sách người được cấp GCN được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, hợp đồng chuyển nhượng tặng cho được UBND cấp xã, cấp huyện xác nhận.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 05/7/2024 đến hết ngày 04/8/2024.

Đóng góp ý kiến tại đây​.​

Lượt người xem:  Views:   1028
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền