Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 20/06/2024, 09:00
Nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường và chính sách hỗ trợ người thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ môi trường
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/06/2024 | Thảo Lam

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Nghị quyết (NQ) số 03/2024/NQ-HĐND quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường và chính sách hỗ trợ cho người thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

NQ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024 và thay thế NQ số 02/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành, MTTQ và các Hội đoàn thể (cấp tỉnh); UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh (cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã); các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; người làm việc được Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ vào công việc bảo vệ môi trường trên địa bàn huy động thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường.

NQ quy định nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã về việc điều tra, thống kê, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, lập danh mục chất ô nhiễm, chất thải rắn, nguồn ô nhiễm; đánh giá, dự báo tình hình phát sinh, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thuộc trách nhiệm của địa phương; hỗ trợ phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thuộc trách nhiệm của địa phương; điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi môi trường đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm; mua sắm trang thiết bị thay thế; duy trì, vận hành trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu;…

Người làm việc được Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã huy động hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ theo quy định được hỗ trợ ngày công làm việc: 220.000 đồng/người/ngày; tiền ăn trưa: 40.000 đồng/người/ngày.

Kinh phí hỗ trợ quy định tại NQ từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Nghị quyết

Lượt người xem:  Views:   142
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền