Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 19/06/2024, 06:00
Bình Dương: Quy định mức thu, quản lý thẩm định báo cáo đánh giá tác động, phục hồi môi trường
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/06/2024 | Thảo Lam

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết (NQ) số 05/2024/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh. NQ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024, thay thế NQ số 02/2020/NQ-HĐND ngày 20/7/2020.

Đối tượng nộp phí là tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải​ tạo, phục hồi môi trườ​ng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

anh 1.png

Trường hợp các dự án từ 02 nhóm trở lên: Mức thu phí theo nhóm dự án có mức thu phí cao nhất.

Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường:​

anh 2.png


Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường), Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có nhiệm vụ thu phí và nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Nguồn chi phí cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết  ​​

Lượt người xem:  Views:   164
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền