Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 24/05/2024, 15:00
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/05/2024 | Yến Nhi

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến. ​

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/5/2024 và bãi bỏ Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến.

Giao các sở, ban, ngành phối hợp với cơ quan, địa phương có liên quan căn cứ danh mục triển khai tái cấu trúc quy trình TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đảm bảo các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, tiêu chí kỹ thuật, chữ ký số và các điều kiện có liên quan để triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ trực tuyến được thuận lợi; tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng và khai thác dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến; chủ động tham mưu, đề xuất UBND  tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định pháp luật.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ Danh mục TTHC để triển khai thực hiện cho hiệu quả; định kỳ rà soát, tổng hợp để chuẩn hóa, điều chỉnh, thay thế, bổ sung cho phù hợp quy định pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả đối với danh mục TTHC được phê duyệt.

Xem chi tiết danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến tại đây

Lượt người xem:  Views:   251
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền