Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 24/05/2024, 21:00
Bình Dương: Quy định ngành đào tạo các chức danh công chức xã, phường, thị trấn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/05/2024 | Thảo Lam

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND về việc Quy định ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các chức danh công chức cấp xã, bao gồm: Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã); Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê đào tạo các ngành: Triết học, Hành chính học, Chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXH KH), Quản trị kinh doanh (QTKD), khoa học dữ liệu; các nhóm ngành: Kinh tế học, Khoa học chính trị, Báo chí và Truyền thông, Thông tin - Thư viện, Văn thư - Lưu trữ, Quản trị - Quản lý, Luật, Thống kê, Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT).

Chức danh công chức Văn hóa - Xã hội đào tạo các ngành: Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Triết học, Hành chính học, CNXH KH, QTKD, Tôn giáo học, Văn hóa học,Vvăn hóa dân gian, Quản lý văn hóa, Văn hóa so sánh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý thể dục thể thao; các nhóm ngành: Khoa học chính trị, Xã hội học và Nhân học, Báo chí và Truyền thông, Thông tin - Thư viện, Quản trị - Quản lý, Luật, Thống kê, Y tế công cộng, Quản lý y tế, Công tác xã hội, Máy tính và CNTT.

Chức danh công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường ở phường, thị trấn đào tạo các ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật môi trường; các nhóm ngành: Địa lý học, Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và Công trình xây dựng, Kỹ thuật địa chất, Địa vật lý và trắc địa, Kiến trúc và quy hoạch, Xây dựng, Quản lý xây dựng, Quản lý tài nguyên và môi trường.

Chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường ở xã đào tạo các ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật môi trường; các nhóm ngành: Địa lý học, Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và Công trình xây dựng, Kỹ thuật địa chất, Địa vật lý và trắc địa, Kiến trúc và quy hoạch, Xây dựng, Quản lý xây dựng, Quản lý tài nguyên và môi trường, Sinh học ứng dụng, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản.

Chức danh công chức Tài chính - Kế toán: Các nhóm ngành về Tài chính - ngân hàng và kế toán - kiểm toán.

Chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch: Các nhóm ngành về Luật.

Giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy định ngành đào tạo đối với các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết​​​

Lượt người xem:  Views:   393
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền