Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 17/04/2024, 19:00
Đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/04/2024 | Thảo Lam

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND quy định đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2024.

Đơn giá áp dụng cho các hoạt động quan trắc động thái và phân tích chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Theo đó, đối với công tác ngoại nghiệp, khoảng cách giữa công trình trong 01 điểm quan trắc ≤ 1 km; khoảng cách giữa các điểm quan trắc là từ 16km đến 25km.

Điều kiện chế độ đo 01 lần/ngày đối với quan trắc bằng dây đo điện xách tay vùng không ảnh hưởng triều và 12 lần/ngày vùng ảnh hưởng triều hoặc khai thác nước dưới đất (NDĐ).

Công trình quan trắc có chiều sâu nghiên cứu ≤ 150m.

04 chỉ tiêu trong số các chỉ tiêu quan trắc chất lượng nước tại thực địa: Nhiệt độ, pH, Eh, DO, Cl-, Ec và NH4+.

Đối với công tác nội nghiệp, 1 số liệu là kết quả của 1 lần quan trắc của công trình quan trắc 1 lần/ngày, bao gồm các yếu tố nhiệt độ, mực nước và có tối đa 90 số liệu một năm.

Trường hợp quan trắc khác với điều kiện áp dụng thì đơn giá của từng công việc sẽ được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh.

Trong trường hợp quan trắc tài nguyên nước khác điều kiện áp dụng (hệ số k=1) thì đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh tương ứng, đơn giá được tính theo công thức sau:


Trong đó, G là đơn giá của công việc có hệ số điều chỉnh; G1 là đơn giá của công việc ở điều kiện áp dụng (hệ số 1); Ki là hệ số điều chỉnh thứ i theo mức độ phức tạp của từng yếu tố ảnh hưởng đến mức đơn giá; n là số các hệ số điều chỉnh.

Đối với giếng quan trắc Nhà nước đầu tư, đơn giá quan trắc thủ công ngày 1 lần đo với cự ly di chuyển (CLDC) > 5km: 303.300 đồng/01 lần đo, CLDC > 35km: 493.200 đồng/01 lần đo; quan trắc mực nước bằng máy tự ghi tự động truyền số liệu CLDC < 5km: 1.321.600 đồng/tháng/điểm, CLDC > 35km: 1.981.700 đồng/tháng/điểm.

Đối với giếng khai thác doanh nghiệp đầu tư, đơn giá quan trắc mực nước bằng máy tự ghi tự động truyền số liệu CLDC < 5km: 444.300 đồng/tháng/điểm, CLDC > 35km: 651.200 đồng/tháng/điểm.

Lắp đặt - tháo dỡ thiết bị bơm nén khí (0-25m): 6.786.000 đồng/lần.

Xử lý số liệu quan trắc mực nước, nhiệt độ và chiều sâu công trình quan trắc cho giếng khoan hoặc lưu lượng cho điểm lộ: 2.389.600 đồng/100 số liệu.

Quyết định​ ​   

Lượt người xem:  Views:   985
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền