Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 26/02/2024, 10:00
Định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/02/2024 | Thảo Lam

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, quy định áp dụng đối với chủ sở hữu, chủ quản lý công trình thủy lợi; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, khai thác công trình thủy lợi, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, định mức lao động (Công/hecta/vụ) của tưới chủ động cho lúa: 24.25; tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn, đô thị trừ vùng nội thị: 0,21;…

Định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng ứng với tần suất mưa vụ 85% (m3/hecta/vụ) trên hệ thống kênh tưới Suối Giai đối với lúa Đông Xuân: 7.762, lúa Hè Thu: 6.098; trên Hệ thống thủy lợi Cần Nôm đối với lúa Đông Xuân: 7.561; lúa Hè Thu: 5.946;…

Định mức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng công trình thủy lợi trên địa bàn: Thành phố Tân Uyên bằng 29,77% tổng chi phí sản xuất kinh doanh năm; huyện Bắc Tân Uyên bằng 1,77% tổng nguyên giá giá trị tài sản cố định.

Định mức chi phí quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Tân Uyên là 22,06%, huyện Bắc Tân Uyên là 15,86 % tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm.

Định mức bảo hộ lao động (bộ/lao động): Quần áo lao động phổ thông: 2; mũ, nón lá chống mưa nắng: 1; găng tay bảo hộ: 2;…

Định mức trên ứng với tưới, tiêu chủ động bằng trọng lực. Đối với một số diện tích tưới động lực hoặc kết hợp động lực và trọng lực sẽ được cộng thêm chi phí tiền điện bơm tưới, tiêu trong một vụ để tính giá đối với trường hợp tưới, tiêu động lực.

Trong trường hợp tăng hoặc giảm công trình (làm tăng diện tích tưới, khối lượng sản phẩm dịch vụ thủy lợi) so với công trình (diện tích tưới, khối lượng sản phẩm dịch vụ thuy lợi) tính toán trong định mức được phê duyệt thì thực hiện điều chỉnh định mức cho phù hợp.

Các định mức trên chưa tính tới các mục chi không thường xuyên bao gồm các chi phí: Khấu hao; quan trắc không thường xuyên; sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn;…

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện quy định.

Quyết định​

Lượt người xem:  Views:   434
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền