Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 03/03/2023, 15:00
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hộ tịch, Đăng ký giao dịch bảo đảm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/03/2023 | Yến Nhi

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC được sửa đổi; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hộ tịch; lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Theo đó, có 06 TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp gồm: 01 TTHC trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã); 05 TTHC trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.

32 TTHC được sửa đổi, bổ sung: 15 TTHC trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 16 TTHC trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; 01 TTHC trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã).

09 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm.

Nội dung công bố các TTHC trong lĩnh vực Hộ tịch, Đăng ký biện pháp bảo đảm tại Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Dương hết hiệu lực thi hành.

Quyết định ​​

Lượt người xem:  Views:   213
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền