Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 20/02/2023, 17:00
Cải cách, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/02/2023 | Đoan Trang

​TTĐT - ​UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và xác định truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với chuyển đổi số một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu; tạo sự thân thiện, cải thiện quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Song song đó, đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn thể các cấp; huy động sự đóng góp trí tuệ của lực lượng cán bộ, công chức trực tiếp tham gia giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, nghiên cứu, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương, chú trọng giới thiệu rộng rãi về kinh nghiệm, cách làm hay, những điển hình tiên tiến, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực trong công tác cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với chuyển đổi số; phê phán những biểu hiện trì trệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC.

Quyết định ​

Lượt người xem:  Views:   450
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền