Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 27/02/2023, 16:00
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/02/2023 | Yến Nhi

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/03/2023.

​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương; bộ máy tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Văn phòng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về Chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương. Tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý Công báo tỉnh; quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân tộc; phục vụ các hoạt động chung của UBND tỉnh.

Đồng thời giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý, vận hành Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Bộ phận một cửa cấp tỉnh, quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ trình UBND tỉnh ban hành: Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Quyết định liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng;  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng… trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh theo phân công. Tham mưu, xây dựng, quản lý, theo dõi và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh; phục vụ hoạt động chung của UBND tỉnh…

Văn phòng có Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng. Số lượng Phó Chánh Văn phòng thực hiện theo quy định của pháp luật và quyết định của UBND tỉnh.

Tổ chức hành chính: Phòng Hành chính - Tổ chức;  Phòng Khoa giáo - Văn xã; Phòng Kinh tế; Phòng Nội chính; Phòng Quản trị - Tài vụ; Phòng Tổng hợp; Ban Tiếp Công dân tỉnh. Tổ chức hành chính đặc thù: Trung tâm Hành chính công tỉnh. Đơn vị sự nghiệp công lập: Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh; Nhà khách UBND tỉnh; Trung tâm Công báo tỉnh.

Quyết định 

Lượt người xem:  Views:   411
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền