Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 17/01/2023, 15:00
Phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành, điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/01/2023 | Yến Nhi

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND về việc phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành, điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc và danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

Theo đó, phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (UBND cấp huyện) lập, điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn thuộc địa giới hành chính do đơn vị quản lý.

Đối với quy chế quản lý kiến trúc đô thị, UBND cấp huyện có trách nhiệm lập; rà soát, đánh giá việc thực hiện quy chế quản lý kiến trúc để điều chỉnh, trình Sở Xây dựng tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Đối với quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn, UBND cấp huyện phê duyệt và ban hành quy chế quản lý sau khi được Sở Xây dựng tổ chức thẩm định và kết luận đủ điều kiện để ban hành.

Khi tổ chức lập, điều chỉnh quy chế kiến trúc cần lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo quy chế quản lý kiến trúc, trong đó lưu ý việc lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Phân cấp cho UBND cấp huyện lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị thuộc địa giới hành chính do đơn vị quản lý.

UBND cấp huyện có trách nhiệm lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 2, khoản 6 Điều 5 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Đồng thời rà soát, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh hàng năm đối với công trình kiến trúc có giá trị theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Kiến trúc năm 2019.

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định quy chế quản lý kiến trúc, thành lập Hội đồng thẩm định quy chế quản lý kiến trúc và lập báo cáo thẩm định; tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị.

Quyết định ​

​ 

Lượt người xem:  Views:   136
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền