Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 03/08/2022, 15:00
Phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/08/2022 | Yến Nhi

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 17/NQ-HĐND về phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 15/7/2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.​

Theo đó mục tiêu của Nghị quyết hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Bình Dương giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, có đạo đức, sức khỏe và lối sống lành mạnh; ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; sống và làm việc có kỹ năng, văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ mới; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết đề ra những mục tiêu cụ thể, tập trung các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên;  Giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo;  Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; phát huy vai trò thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc .

Đồng thời đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thanh niên; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và thanh niên...

Nghị quyết

Lượt người xem:  Views:   208
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền