Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 16/05/2022, 16:00
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/05/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022. 

Theo đó, kế hoạch kiểm tra tập trung một số nội dung trọng tâm: Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc tổ chức quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác CCHC năm 2022 của Chính phủ, của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, địa phương; việc ban hành, triển khai thực hiện kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC và kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch trên; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC…

Việc ban hành hoặc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị, địa phương. Việc tuân thủ các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, địa phương.Việc tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, thăng hạng; đánh giá, phân loại...

Việc tổ chức thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số; dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 của đơn vị; tình hình áp dụng, duy trì, mở rộng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy trình ISO.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra đột xuất một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện CCHC và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thành phần Đoàn kiểm tra: Lãnh đạo và cán bộ, công chức chuyên môn của các đơn vị: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và một số sở, ban, ngành có liên quan.

Đối với kiểm tra theo kế hoạch: Thời gian tổ chức kiểm tra trong quý II, III năm 2022; riêng đối với kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo thực hiện chậm nhất trong tháng 11/2022.

Đối với kiểm tra đột xuất: Tùy vào yêu cầu tình hình thực tế, việc kiểm tra đột xuất do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   214
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền