Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 23/02/2022, 19:00
Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/02/2022 | Yến Nhi

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/02/2022. ​

Theo đó, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đầu tư, quản lý, khai thác, kinh doanh và sử dụng dịch vụ đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Khung giá dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước: 

qdgiaPL1.jpg

PL1Bquydinhgia.jpg

Mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: 

PL2qdgia.jpg

PLqdgia2B.jpg

Theo biểu khung giá và mức giá tối đa này, UBND huyện, thị, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng mức giá cụ thể cho từng bến đò, phà phù hợp với quy mô bến và công suất đò, phà.

Tổ chức và cá nhân thu giá dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước do địa phương quản lý có trách nhiệm quản lý nguồn thu dịch vụ theo quy định hiện hành.

Quyết định

Lượt người xem:  Views:   167
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền