Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 19/11/2021, 14:00
Đảm bảo lộ trình, tiến độ hoàn thành triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến tháng 01/2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/11/2021 | Yến Nhi

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đảm bảo lộ trình, tiến độ hoàn thành triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến tháng 01/2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kế hoạch).​

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là tập trung triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; cung cấp kịp thời các tiện ích, phục vụ giao dịch trực tuyến như thanh toán trực tuyến, chứng thực điện tử... tiến đến tiếp nhận, xử lý đồng bộ các hồ sơ yêu cầu xử lý dịch vụ hành chính công qua hình thức các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 từ ngày 01/01/2022.

Cụ thể, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công của tỉnh đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Rà soát, tái cấu trúc và hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh trong năm 2021.

Cho phép người dân và doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến, không dùng tiền mặt, bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Thực hiện kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia, các hệ thống thanh toán đáp ứng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ và các cơ sở dữ liệu Quốc gia, chuyên ngành.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kịp thời người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công của tỉnh; khai báo tài khoản lần đầu và nộp hồ sơ qua mạng,… tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thao tác, sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4. Kiểm tra, giám sát thực thi tiếp nhận của công chức tại Bộ phận Một cửa, đánh giá mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng các hệ thống của tỉnh.

Có tổng số 1.942 thủ tục hành chính (TTHC) (cấp tỉnh: 1.557, cấp huyện: 258, cấp xã: 127). Trong đó, 1.598 TTHC đã triển khai dịch vụ công trực tuyến (mức 3: 93; mức độ 4: 1.505); có 1.000/1.598 dịch vụ công có biểu mẫu điện tử tương tác (e-Form); 619/1.598 dịch vụ công có phát sinh hồ sơ. Tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 719 dịch vụ công.

Lộ trình thực hiện, trước ngày 26/11/2021 thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 2 lên mức độ cao hơn (mức độ 3 hoặc mức độ 4) trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Trước ngày 26/12/2021 thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Ngày 01/01/2022, tiếp nhận, xử lý đồng bộ các hồ sơ yêu cầu xử lý dịch vụ hành chính công qua hình thức các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Kế hoạch ​

Lượt người xem:  Views:   462
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền