Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 29/10/2021, 14:00
Công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/10/2021 | Yến Nhi

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện.​

Cụ thể, có 22 TTHC mới trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam; 53 TTHC mới trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp; 03 TTHC mới trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 05 TTHC mới trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Quyết định này bãi bỏ toàn bộ các TTHC trong các lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam; Thành lập và hoạt động doanh nghiệp; Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội; Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) tại Quyết định số 2961/QĐ-UBND, ngày 02/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố sửa đổi TTHC lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định 

Lượt người xem:  Views:   157
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền