Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 22/09/2021, 16:00
Giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/09/2021 | Yến Nhi

TTĐT - ​HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quy định tại khoản 7 Điều 17  Luật Đầu tư công năm 2019. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10/9/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.​

Thời hạn giao từ ngày thông qua Nghị quyết đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND tỉnh khóa X.

UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh.

Ngày 01/11/2019, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 36/NQ- HĐND về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Thời hạn giao từ ngày 01/01/2020 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh khóa IX. Đến nay, đã kết thúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh khóa IX dẫn đến thời hạn giao đã hết, Nghị quyết số 36/NQ-HĐND đương nhiên hết hiệu lực.

Căn cứ khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công 2019 và tình hình thực tế thực hiện đầu tư công của tỉnh, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để UBND tỉnh quyết định kịp thời chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 ​Nghị quyết ​​​

Lượt người xem:  Views:   214
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền