Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 09/07/2021, 11:00
Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/07/2021 | Yến Nhi

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, TTHC sửa đổi, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.​​

UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, TTHC sửa đổi, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Cụ thể, có 12 TTHC mới, 17 TTHC sửa đổi, 03 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 06 TTHC sửa đổi, 04 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 02 TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Quyết định này sửa đổi, bãi bỏ các TTHC tại Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.​​

Quyết định ​​

Lượt người xem:  Views:   126
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền