Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 09/07/2021, 16:00
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/07/2021 | Yến Nhi

TTĐT - Sở Tài chính thông báo việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.​​

Ngày 04/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2566/QĐ-UBND TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện tỉnh Bình Dương. Theo đó có 35 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (34 TTHC liên quan đến lĩnh vực giá công sản và 01 TTHC liên quan đến lĩnh vực Tin học - Thống kê).

Cụ thể, 07 TTHC mức độ 2: Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh; điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý; hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở Xã hội; thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh); thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên; thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lập, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu.

11 TTHC mức độ 3: Thủ tục cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; Quyết định mua sắm tài sản công (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh) phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư; Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư; Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự quyện trả lại tài sản cho Nhà nước; Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định bán tài sản công (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh); Quyết định thanh lý tài sản công (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh); Quyết định xử lý tài sản công (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh) trường hợp bị mất, bị hủy hoại; phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết; thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp; thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ.

10 TTHC mức độ 4: Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh; thủ tục điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; thủ tục chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; thủ tục thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; Quyết định thuê tài sản (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh) phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh) trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định điều chuyển tài sản công (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh); Quyết định bán tài sản công (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh) cho người duy nhất theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP); Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh); Quyết định tiêu hủy tài sản công (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh); phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sử nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê; Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc; Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án; mua quyển hóa đơn; mua hóa đơn lẻ; thủ tục xác lập quyền​​​ sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.

Để giảm bớt TTHC giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Hành chính, Sở Tài chính thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên đề nghị truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.binhduong.gov.vn để nộp hồ sơ theo quy định.

Văn bản​ ​

Lượt người xem:  Views:   135
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền