Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 20/07/2021, 19:00
Quy chế phối hợp giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/07/2021 | Yến Nhi

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2021.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp, thông tin báo cáo và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Áp dụng cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Về nguyên tắc, thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thống nhất, đồng bộ và xác định rõ cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện và hướng dẫn để các doanh nghiệp hoạt động theo phương thức đa cấp chấp hành đúng quy định pháp luật. Nghiêm cấm mọi thái độ cửa quyền, quan liêu, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho các doanh nghiệp.

Phối hợp theo phương thức trao đổi thông tin giữa các cơ quan bằng văn bản, hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc như: Điện thoại, email hoặc trực tiếp gặp gỡ để trao đổi. Tổ chức hội nghị, hội thảo để thảo luận, tập huấn nghiệp vụ. Cơ quan chủ trì tham mưu thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành. Xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động  kinh doanh theo phương thức đa cấp. Xác minh, tổ chức họp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của pháp luật liên quan, thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp. Phối hợp với cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không còn phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp.

Quán triệt cán bộ, công chức trong cơ quan không được tham gia kinh doanh bán hàng đa cấp theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 28 của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp. Chủ trì, phối hợp giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh về hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh…

Quyết định

​ 

Lượt người xem:  Views:   83
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền