Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 25/06/2021, 17:00
Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/06/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​Sở Nội vụ báo cáo công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của tỉnh.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã triển khai kịp thời Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"; Quyết định số 17/QĐ-BNV ngày 07/01/2021 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xác định Chỉ số CCHC năm 2020. Song song đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 phê duyệt Đề án xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện nay, đang chuẩn bị Hội nghị công bố toàn tỉnh.

UBND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bưu điện ​tỉnh triển khai điều tra Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2020 và hoàn thành theo đúng thời gian quy định. Qua đó, đã thực hiện điều tra 8.570 phiếu ở 17 sở, ban, ngành; 09 UBND huyện, thị xã, thành phố; 91 UBND xã, phường, thị trấn.

Đối với cấp tỉnh, từ 01/1 đến 31/5/2021, các sở, ban, ngành đã tiếp nhận và giải quyết 102.669 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó 99.699 hồ sơ cần giải quyết trong và 2.970 hồ sơ chưa đến hạn chuyển kỳ sau giải quyết. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn là 98,2%; giải quyết trễ hạn là 1,69%; quá hạn chưa giải quyết 0,1%. Số lượng tiếp nhận và giải quyết mức độ 3, 4 của 6 tháng đầu năm 2021 là 24.068 hồ sơ.

Từ 01/1 đến 31/5/2021, các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận 260.647 hồ sơ, tỷ lệ trả trước và đúng hạn đạt trên 98%. Những địa phương có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn cao là huyện Bàu Bàng (100%), huyện Dầu Tiếng (100%), huyện Phú Giáo (100%), thành phố Thủ Dầu Một (99,93%), thị xã Tân Uyên (97,76%).

Riêng cấp xã, đã tiếp nhận 618.226 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trả trước hạn và đúng hạn đạt 99,99%.

Ước 6 tháng đầu năm 2021, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận 15.680 hồ sơ TTHC và trả kết quả giải quyết 368.478 hồ sơ (bao gồm các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công an, Bảo hiểm xã hội).

Từ ngày 01/01 đến 27/05/2021, hệ thống đường dây nóng 1022 của tỉnh đã tiếp nhận 920 yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; đã xử lý phản hồi thỏa đáng 630 yêu cầu, phản ánh, kiến nghị đạt tỷ lệ 68,48%. Đồng thời, tiếp nhận 1.963 yêu cầu từ đầu số 115, trong đó có 980 trường hợp xử lý thành công, đạt tỷ lệ 49,93%.

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai 295 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 924 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.binhduong.gov.vn/. Từ ngày 01/01 đến ngày 20/5/2021​​​​, có 7.760 hồ sơ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 12.443 hồ sơ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của người dân, doanh nghiệp đã nộp và được giải quyết trực tuyến. Đến nay, đã có 465 dịch vụ công của tỉnh được cập nhật lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Về thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan hành chính, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 157 cơ quan đã xây dựng, áp dụng và thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. Trong đó có 28 cơ quan thuộc diện bắt buộc áp dụng (đảm bảo 100%) và 129 cơ quan thuộc diện khuyến khích áp dụng.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, tỉnh sẽ chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Chương trình tổng thể giai đoạn 2021 – 2030 sau khi Chính phủ ban hành Chương trình mới. Tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và SIPAS năm 2020 của tỉnh.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện đúng kế hoạch về xây dựng, góp ý, thẩm định, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện hệ thống pháp luật của tỉnh. Tổ chức rà soát, đánh giá, công bố, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh theo kế hoạch. ​

Báo cáo ​​

Lượt người xem:  Views:   208
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền