Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 11/06/2021, 12:00
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/06/2021 | Yến Nhi

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.​

Theo đó, Ban Quản lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp. Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các Bộ, ngành, UBND dân  tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện các công việc thuộc chức năng quản lý; các nhiệm vụ do các Bộ, ngành, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền...

Theo phân cấp, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định công nghệ và hợp đồng chuyển giao công nghệ, đánh giá công nghệ và trình độ công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp.

Ban Quản lý có Trưởng Ban và không quá 03 Phó Trưởng Ban. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức gồm Văn phòng; Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng; Phòng Quản lý đầu tư; Phòng Quản lý doanh nghiệp và Hỗ trợ giám sát hoạt động đầu tư; Phòng Quản lý lao động; Phòng Quản lý môi trường; Phòng Đại diện tại các Khu công nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021 và thay thế Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương; bãi bỏ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

Từ ngày 22/5/2020, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore được sáp nhập vào Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản 

Lượt người xem:  Views:   294
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền