Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 14/04/2021, 17:00
Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2021 | Yến Nhi

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước.​

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2021 và thay thế Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước.

Đối tượng được cấp chữ ký số, chứng thư số: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan, đơn vị trực thuộc các cơ quan, đơn vị trên; các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người được cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức Nhà nước được quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các trách nhiệm được quy định.

Trung tâm Thông tin điện tử trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chuyên trách giúp việc cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ.

So với Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND, Quyết định này quy định rõ về cơ quan quản lý trực tiếp chữ ký số, chứng thư số. Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý trực tiếp các thuê bao trực thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện là cơ quan quản lý trực tiếp các thuê bao của tổ chức là cơ quan, tổ chức Nhà nước trực thuộc UBND cấp huyện và các thuê bao cá nhân là lãnh đạo cơ quan, tổ chức này; các cơ quan, tổ chức có đơn vị trực thuộc là cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc đó. Đồng thời Quyết định này cũng bổ sung quy định về nguyên tắc sử dụng chữ ký số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh; quy định chi tiết hơn các hành vi bị nghiêm cấm...​

​Văn bản 


Lượt người xem:  Views:   196
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền