Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 31/03/2021, 10:00
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/03/2021 | Yến Nhi

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo, đến hết ngày 31/12/2021.​

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX thông qua tại Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) ngày 16/3/2021, có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh.

Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí đa chiều của tỉnh Bình Dương:

- Chuẩn nghèo: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng dưới 1.200.000 đồng khu vực nông thôn, dưới 1.400.000 đồng khu vực thành thị.

- Chuẩn cận nghèo: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng dưới 1.600.000 đồng khu vực nông thôn, dưới 1.800.000 đồng khu vực thành thị.​

Văn bản

Lượt người xem:  Views:   121
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền