Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 03/02/2021, 16:00
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/02/2021 | Yến Nhi

TTĐT - Sáng 03-02, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 01/2021.​

Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có ông Trần Văn Nam - Ủy viên Ban Chấp Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Xuân Thắng  -  Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương thông báo kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp trên tất cả các mặt, từ văn kiện, nhân sự, đến công tác tổ chức Đại hội. Dù diễn ra trong lúc dịch Covid-19 bùng phát trở lại nhưng công tác tổ chức vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đại hội đã thông qua các Văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

IMG_3675.JPG

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Bình Dương

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó 03 đột phá chiến lược được xác định là: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội. Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025 nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, trở thành nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí. Với sự thống nhất rất cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí; ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. 

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngoài ra, hội nghị cũng đã thông tin tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2020, dự báo tình hình thế giới, nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021, định hướng công tác tuyên truyền sau Đại hội và trong thời gian tới.

Lượt người xem:  Views:   489
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền