Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 31/07/2020, 17:00
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực quốc tịch, đăng ký biện pháp bảo đảm, chứng thực và phổ biến, giáo dục pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/07/2020 | Yến Nhi

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực quốc tịch, đăng ký biện pháp bảo đảm, chứng thực và phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp​ huyện, UBND cấp xã. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2020.

Theo đó, có 45 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung, 05 TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Trong đó, TTHC sửa đổi, bổ sung: Lĩnh vực quốc tịch (05 TTHC), lĩnh vực chứng thực (22 TTHC), lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm (18 TTHC); TTHC bãi bỏ: Lĩnh vực quốc tịch (01 TTHC), lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật (04 TTHC).

Những quy định về 50 TTHC thuộc các lĩnh vực chứng thực, đăng ký biện pháp bảo đảm, quốc tịch đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã và Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong các lĩnh vực công chứng, lý lịch tư pháp, khiếu nại tố cáo, hộ tịch, hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã bị bãi bỏ. ​​​

Văn bản​

Lượt người xem:  Views:   271
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền