Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 12/02/2020, 17:00
Kế hoạch cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/02/2020 | Yến Nhi

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch nhằm mục đích đẩy mạnh công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được xác định cụ thể về trách nhiệm của các ngành, các cấp trong hoạt động kiểm soát TTHC. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; phát huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và chấn chỉnh hành vi nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ.

Việc chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh cải cách, kiểm soát TTHC; công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với yêu cầu đảm bảo sáng tạo, hiệu quả và toàn diện, bám sát các mục tiêu cải cách của Chính phủ; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC được giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC để kịp thời chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết TTHC. Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC; công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Về nội dung, có 6 nhóm  nhiệm vụ: Hoàn thiện thể chế và chỉ đạo, điều hành; cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; rà soát, đánh giá, hỗ trợ truyền thông, kiểm tra và chế độ thông tin báo cáo; nhóm nhiệm vụ khác liên quan.​

Kế hoạch​

 

 

 

​​ 

Lượt người xem:  Views:   745
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền