Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 01/01/2020, 16:00
Phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/01/2020 | Yến Nhi

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính đặc thù của tỉnh Bình Dương năm 2020. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Theo đó, giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 với biên chế công chức là 1.731 biên chế  và 116 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Đối với số chỉ tiêu HĐND tỉnh đã giao ngoài chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao năm 2020 còn giảm 250 chỉ tiêu.

Nghị quyết cũng phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của năm 2020. Cụ thể, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 26.150 chỉ tiêu, gồm 23.619 biên chế và 2.531 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù là 80 chỉ tiêu.​

Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND


Lượt người xem:  Views:   1059
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền