Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 17/10/2019, 15:00
Quy trình thực hiện nhóm thủ tục hành chính trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/10/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quy trình thực hiện nhóm thủ tục hành chính trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Theo đó, Quy trình này quy định về cách thức giải quyết công việc, việc phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp giấy phép xây dựng (GPXD) và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan công tác cấp GPXD để thực hiện cơ chế đồng thời và liên thông trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Chủ đầu tư có thể lựa chọn áp dụng quy trình này hoặc quy trình thông thường khi thực hiện thủ tục cấp GPXD công trình. Trường hợp chủ đầu tư lựa chọn áp dụng quy trình thông thường, thực hiện từng bước các thủ tục (thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, cấp GPXD), cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD vẫn có thể sử dụng phương thức liên thông theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Quy trình này để lấy ý kiến các cơ quan liên quan khi cần thiết.

Quy trình này áp dụng cho loại công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp theo quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng sử dụng vốn khác có yêu cầu thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và cấp GPXD (ngoại trừ công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng).

Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy trình này; tổng kết, đánh giá, gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.  

Quyết định ​

Lượt người xem:  Views:   510
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền