Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 08/10/2019, 17:00
Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/10/2019 | Đoan Trang

​UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương.

Theo đó, quy chế này quy định việc phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một cửa) của các cơ quan tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương (TTHCC); cơ quan, tổ chức có thực hiện nhiệm vụ tại TTHCC.

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại tỉnh Bình Dương theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành, của UBND cấp huyện được giao tiếp nhận ở Bộ phận Một cửa của các cơ quan tại TTHCC theo quy định (không bao gồm TTHC có đối tượng thực hiện là cơ quan hành chính nhà nước với nhau).

Thời gian làm việc vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ những ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định): Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào các ngày làm việc: Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút; buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp tại TTHCC; thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp Bộ, Cổng/Trang thông tin Hành chính công tỉnh (dichvucong.binhduong.gov.vn).​

 Quy chế ​​

Lượt người xem:  Views:   787
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền