Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 19/09/2019, 17:00
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/09/2019 | Trần Thắm
TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

​Theo đó, có 11 thủ tục hành chính mới được ban hành (lĩnh vực Điện và lĩnh vực Hóa chất), 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực Điện và lĩnh vực Xúc tiến thương mại) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được công bố tại Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương. Tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương hiện đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương là 215 thủ tục hành chính; UBND cấp huyện là 16 thủ tục hành chính; UBND cấp xã là 03 thủ tục hành chính.

Lượt người xem:  Views:   321
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền