Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 19/08/2019, 12:00
Một số khoản đóng góp, chế độ giảm một phần chi phí cai nghiện đối với người cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/08/2019

TTĐT - ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND quy định một số khoản đóng góp, chế độ giảm một phần chi phí cai nghiện đối với người cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng; chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

Theo đó, người cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng hoặc gia đình của người nghiện ma tuý có trách nhiệm đóng góp các khoản chi phí trong thời gian điều trị cắt cơn nghiện ma tuý tập trung tại cộng đồng, trừ các trường hợp được giảm một phần chi phí cai nghiện theo quy định, bao gồm các khoản chi phí sau đây: Chi phí khám sức khỏe, xét nghiệm phát hiện chất ma túy và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn nghiện ma túy250.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định; tiền thuốc điều trị cắt cơn nghiện ma tuý400.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định; tiền ăn uống thời gian điều trị cắt cơn nghiện ma túy40.000 đồng/người/ngày, thời gian tối đa không quá 15 ngày.

Người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng thuộc hộ cận nghèo theo tiêu chí của tỉnh được giảm 50% các khoản chi phí quy định. Người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập được hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ- CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hỗ trợ 50% chi phí chỗ ở trong thời gian cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập.

Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND

Lượt người xem:  Views:   299
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền