Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 06/06/2019, 11:00
Sửa đổi quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/06/2019 | Phương Chi

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2019.​

​Theo đó, bổ sung Khoản 3 vào Điều 13 về việc gia hạn thời gian xác minh nội dung khiếu nại; sửa đổi Khoản 3, Khoản 9 Điều 16 về việc cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại. Việc trưng cầu giám định quy định tại Khoản 1, Điều 20 được thực hiện theo Điều 15 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ và ​Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ (thay vì chỉ thực hiện theo Điều 15 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ như trước đây). Bên cạnh đó, sửa đổi quy định về việc tổ chức đối thoại, thành phần tham dự đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần 2 tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 21; sửa đổi quy định về trách nhiệm của người xác minh khi báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại tại điểm b, Khoản 1 Điều 23.​

Tải về Quyết định.​

Lượt người xem:  Views:   1201
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền