Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 04/04/2019, 11:00
Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/04/2019 | Trần Thắm

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết đị​​nh về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện.​

​Theo đó, bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc tại Phần I – Mục A – Số thứ tự số 3 và Mục B – Số thứ tự số 65 ban hành kèm theo Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/UBND cấp huyện/UBND cấp xã.

Như vậy, tổng số thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc hiện đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng là 54 thủ tục; UBND cấp huyện là 16 thủ tục; UBND cấp xã là 02 thủ tục.​

Tải về Quyết định.​​​

Lượt người xem:  Views:   1171
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền