Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 08/04/2019, 17:00
Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/04/2019 | Phương Chi

​TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2019 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015; Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 và Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, quy định việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm: Nguyên tắc thi đua, khen thưởng; hình thức, nội dung tổ chức các phong trào thi đua; đối tượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định, đề nghị, xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

So với các quy định đã ban hành trước đây thì Quyết định này điều chỉnh, bổ sung một số nội dung mới như: Bỏ hình thức tổ chức thi đua, nội dung tổ chức phong trào thi đua, yêu cầu tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ thi đua cơ sở", "Tập thể Lao động tiên tiến", những trường hợp không xét thi đua, khen thưởng; bỏ nội dung về thủ tục hồ sơ và mẫu báo cáo thành tích; bổ sung về giải thích từ ngữ; sửa đổi, bổ sung đối tượng công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" để tránh khen thưởng trùng lắp, tỷ lệ % danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; bổ sung Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; bổ sung việc trao tặng và đón nhận các hình thức khen thưởng; sửa đổi về thẩm quyền công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng…

Tải về Quyết định.​

Lượt người xem:  Views:   1298
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền