Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 14/03/2019, 20:00
Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/03/2019 | Phương Chi

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019 và thay thế Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh.​

Quy định này quy định về điều tra cơ bản tài nguyên nước; thẩm quyền đăng ký khai thác nước dưới đất, cấp phép hoạt động về tài nguyên nước và phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên nước và các tổ chức, cá nhân hoạt động về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan đến hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

So với Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND, Quyết định này chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung mới như: Bỏ Điều giải thích từ ngữ, bỏ các Điều liên quan đến quy hoạch tài nguyên nước, các Điều liên quan đến thủ tục hành chính được dẫn chiếu theo Điều Khoản của Nghị định, Thông tư… Trách nhiệm kiểm kê tài nguyên nước được giao cho UBND cấp huyện chủ trì thực hiện; thẩm quyền cấp phép, phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được quy định cụ thể cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện. Đồng thời quy định chi tiết hơn trách nhiệm của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã,…

Tải về Quyết định.​

Lượt người xem:  Views:   1543
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền