Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 21/02/2017, 17:00
Điều chỉnh Phụ lục mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/02/2017 | Phương Chi

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Phụ lục mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2017.

Theo đó, Quyết định này điều chỉnh Hệ số quy đổi một số loại khoáng sản tại Phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh. Cụ thể, điều chỉnh hệ số quy đổi của sỏi, cuội, sạn từ 1,29 thành 1,2; cát vàng từ 1,13 thành 1; các loại cát khác (trừ cát làm thủy tinh) từ 1,13 thành 1.

Các nội dung khác tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh không trái với Quyết định này vẫn còn nguyên giá trị pháp lý.Lượt người xem:  Views:   1191
Chia sẻ:
Share:
Tin liên quan
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền